NIE je to o rýchlosti ale DOBRODRUŽSTVE…

NIE je to o rýchlosti ale o DOBRODRUŽSTVE...

HENDUROT TROPHY je navigačný závod pre cestovné endurá. Pomocou GPS bodov a mapy musí každý účastník absolvovať trasu počas ktorej hľadá foto body, absolvuje prejazdy asfaltovými aj terénnymi cestami a postupne sa dostane do pripravených testov, ktoré preveria jeho schopnosti a znalosti jazdy v teréne. Trasy sú naplánované tak, aby viedli najkrajšími cestami danej lokality, pričom sa dbá na to, aby boli čo najviac kľukaté.

Pri prejazdoch sa čas nemeria, aj keď je stanovený časový limit za, ktorý sa trasa musí absolvovať je nastavený tak, že sa do úvahy berú pravidlá cestnej premávky a maximálna dovolená rýchlosť.

Testy. Počas trasy je viacero testov, pričom každý ma iný charakter, napríklad to môže byť prejazd motokrosovou traťou, jazda zručnosti pomedzi prekážky, trať, pri ktorej je úlohou jazdca prejsť ju čo najpomalšie, pričom sa nesmie dotknúť nohou zeme atď.

Vyhodnotenie. Za všetky prejazdy, foto-body, a testy je jazdec bodovaný.

Úspešne absolvovaný závod HENDUROT TROPHY znamená, že jazdec absolvuje všetky prejazdy, nájde foto-body a prejde všetky testy. Pre všetkých, ktorým sa to podarí, je pripravená finisherská HENDUROT medaila.

Motorka. Akcia je vhodná pre všetky cestovné endurá s platným technickým preukazom, zákonnou poistkou a ŠPZ , ktoré zvládnu denný prejazd od 100 do 200km (podľa podujatia) asfaltovou cestou, je obutá na pneumatiky, ktoré zvládnu jazdu v teréne minimálny vzor (50 na 50%). Vzhľadom na počasie môžu byť niektoré úseky trasy blatisté a šmykľavé. Je vybavené navigačným zariadením, kde sa dajú zadať aj GPS súradnice (navigácia, mobilné zariadenie).

Povinná výbava jazdca. Vzhľadom na charakter podujatia pri, ktorom sa jazdí po ceste aj v teréne je dôležité mať integrálnu prilbu (prilba, ktorá kryje celú hlavu vrátane brady), motorkárske čižmy (motokrosové alebo endurové), chránič chrbtice a hrude. Všetky ostatné chrániče, ktoré zvyšujú bezpečnosť jazdca nie sú povinné ale odporúčajú sa (kolenné chrániče, lakťové, chránič krku).